YOUR CART

  • BOOK CHILDREN

    1 x $ 254,00

  • BOOK FOR KIDS

    1 x $ 254,00

SUBTOTAL: $ 754,00

FILTER PRICE

BEST BOOKS

  • BOOK STUDENT

  • BOOK EDUCATION

  • BOOK PRIMARY

SEARCH YOUR BOOKS

PRODUCTS TAGS

Business English

NİLDİL YABANCI DİL EĞİTİM MERKEZİ

Business English

BUSINESS ENGLISH (İŞ İNGİLİZCESİ)

İş Yazışmaları:
Bütün yöneticilerin, şirket içindeki yerleri ne olursa olsun, iş yazışmaları konusunda yeterli olmalıdırlar. Uluslararası organizasyonlar her gün artan bir şekilde yöneticilerden İngilizce mektup kaleme alma ve yazışma becerisini istemektedirler. NİLDİL İş Yazışmaları programı bu becerilerin edinilmesine odaklanmakta ve aynı zamanda bu alanda kullanılan sözcük dağarcığının geliştirilmesini sağlamaktadır. Burada hem İngiliz hem de Amerikan mektup yazma tekniklerinden örnekler verilmektedir.

Ofis İngilizcesi : İş icabı, ofis personelinin ve sekreterlerin İngilizceyi iyi kullanmaları gerekmektedir. Gerçekte, uluslararası iş ölçüleri iyi bir İş İngilizcesini zorunlu hale getirmiştir. Ofis İngilizcesi programımız şirket çalışanlarına uluslararası iş çevrelerinde faaliyet gösterebilmeleri için gerekli dil ve iletişim araçlarını sunar. Bu program her şirket için özel olarak da şekillendirilir.

Telefonda İngilizce : Gerçekte uluslararası iş çevresinde iş yapmanın her safhasında telefonla iletişime ihtiyaç duyulmaktadır. Yabancı müşteriler uluslararası bir iş yerine telefon ettiklerinde, kullanılan dil genellikle ve artan oranda İngilizce olmaktadır. Telefonda İngilizce programımız konuşarak ve işiterek iletişim yeteneğini güçlendirir. Yaşamsal önemi olan dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirir. Bu programı, müşteri olarak bile telefonda İngilizce kullanarak iş yapacak herkese öneriyoruz.

Pazarlama ve Reklâmcılık : Pazarlama ve reklam şirket stratejilerini doğrudan etkileyen ve şirket başarılarını belirleyen önemli unsurlardır. Bugün dünya iletişim dili olan İngilizceyi konuşan bir yöneticinin bu alanda kullanılan özel kelimelere ve deyimlere hakim olması son derece önemlidir. Pazarlama ve Reklâmcılık programımız pazarlama kavramları ve terimleri, pazar araştırmaları, reklam stratejileri ve kampanyaları gibi konuları içermektedir.

Bankacılık ve Finans : Her işletme için kaynakların akışı ve bu akışın etken olarak yönetimi çok önemlidir. Bugünün iş dünyasında anadili İngilizce olmayan Finans yöneticilerinin İngilizce Bankacılık ve Finans sözcüklerini bilmeleri, pek çok önemli konuda da konuşabilmeleri ve iletişim kurmaları gerekmektedir. Bankacılık ve Finans programımızın gayesi de bu alanda kullanılan önemli sözcükleri öğretebilmektir. Burada hedefimiz Bankacılık ve Finans konularında çalışan yöneticilerin finansman, kredilendirme, yatırım piyasaları ve değişen ekonomik koşullar gibi konularda etkin bir iletişim kurmalarını sağlamaktır.

Uluslararası Ticaret ve Yatırım : İngilizce, küresel piyasaların iletişim dili haline gelmiştir. Gerçekten evrensel bir yönetici, ithalat ve ihracat koşullarını anlamak, kontrol etmek ve piyasalardaki verimli yatırımları kollayabilmek için yeterli İngilizceye sahip olmalıdır. Evrensel bir yönetici için zaman ve para çok önemlidir. Yeterli İngilizce bilgisinin yöneticiler için yaşamsal bir önemi vardır. Uluslararası Ticaret ve Yatırım programımız uluslararası ticaret kuralları, iş anlaşmaları, ithalat ve ihracat, uluslararası yatırım fırsatları ve riskleri gibi konuları ve kullanılan terminolojileri içermektedir.

İş Sunumları : Her düzeydeki yönetici için kavramları, düşünceleri, stratejileri ve hedefleri sunabilme yeteneği son derece önemlidir. Günümüzde yöneticiler kendilerini her zamankinden daha fazla resmi ya da gayri resmi ortamlarda satış, tavsiye, tanıtım gibi evrensel kitle iletişimi konularının içinde bulmaktadırlar. Programımıza katılan yöneticilere, iş konularını İngilizce sunma teknikleri, iş yaşamındaki konular üzerinde etkili bir dil ve sunuş yöntemleri kullanarak nasıl sunu yapacakları öğretilir. İş Sunumları programımızda organizasyon hitabet ve kültürlerarası bilinç konuları yer almaktadır.

Çeşitli İş Konuları : Günümüzün yöneticileri için görevlerinde İngilizce iletişim kurmak çok önemlidir. Uluslararası işlemler gittikçe artan bir düzeyde İngilizce yeterliliği gerektirmektedir. Bizim Çeşitli İş Konuları programımız genel, iş yaşamı, proje yönetimi, sunuş ve ileriye yönelik tahminler gibi konuları içermektedir.
//

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Nalbantoğlu Mahallesi Taşkapı Caddesi Gençosman2 İşhanı No:17/2 Heykel Osmangazi / BURSA - TÜRKİYE (Siesta Cafe Karşısı, Mutfak Yanı)

              

FOTOĞRAF ALBÜMÜ

İLETİŞİM

GÖNDER